nl
banner

Predictief Onderhoud

Minimaliseer downtime met predictief onderhoud aan uw machinepark

Naast de verkoop van elektrische aandrijvingen, zijn we bij Motoren Françoys in Melle ook gespecialiseerd in predictief onderhoud.

Aan de hand van een proactief onderhoud aan uw machinepark krijgt u een inzicht in de conditie (condition monitoring) en eventuele toekomstige schade of storingen, waardoor u de levensduur van uw machine(s) optimaal kunt benutten.

Soorten predictief onderhoud

Er bestaat geen één gouden formule voor predictief  onderhoud aan uw machinepark. Bij The Rotating Company beschikken we over degelijke kennis en ervaring om voor elke installatie de meetmethode te kiezen voor conditiebewaking die voorziet in de snelste, voordeligste en meest betrouwbare resultaten.

Redenen voor een predictief onderhoud:

Predictief onderhoud is een strategie voor het onderhoud van apparatuur en machines waarbij gegevens en analyses worden gebruikt om te voorspellen wanneer onderhoud nodig is, in plaats van te vertrouwen op gepland onderhoud of te wachten tot apparatuur het begeeft. Deze aanpak kan om verschillende redenen gunstig zijn:

 1. Kostenbesparingen: Door onderhoud te plannen voordat apparatuur defect raakt, kunnen organisaties kostbare stilstand en reparaties voorkomen.
 2. Betere uptime van de apparatuur: Met voorspellend onderhoud kunnen organisaties proactief potentiële problemen aanpakken, waardoor de kans op uitval van apparatuur wordt verkleind en de uptime wordt gemaximaliseerd.
 3. Verhoogde veiligheid: Door potentiële problemen te identificeren en aan te pakken voordat ze kritiek worden, kunnen organisaties het risico op uitval van apparatuur verminderen en de veiligheid voor werknemers en klanten verbeteren.
 4. Data gestuurde besluitvorming: Voorspellend onderhoud genereert gegevens die kunnen worden gebruikt om patronen, trends en potentiële gebieden voor verbetering te identificeren. Deze informatie kan worden gebruikt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over onderhoud en vervanging van apparatuur.
 5. Proactieve benadering van onderhoud: Predictief onderhoud stelt organisaties in staat een proactieve benadering van onderhoud te hanteren in plaats van een reactieve, wat een efficiëntere manier is om apparatuur te onderhouden.

Trillingsmetingen voeren we bij Motoren Françoys op verschillende manieren uit:

 1. Met behulp van een Vshooter gaan we de globale waarden meten. Dat kan zowel bij u op locatie of in-house in onze werkplaats.
 2. De Shock Pulse Methode (SPM) maakt het mogelijk om de lagerconditie van de machine te bepalen en te evalueren aan de hand van het toerental en de asdiameter.
 3. Een vibratieanalyse geeft ons een inzicht in de meest voorkomende storingen, zoals onbalans, constructie- of fundatieproblemen, losse delen of lagerschade. De gemeten vibratieniveaus worden geanalyseerd en vergeleken met de ISO-aanbevelingen.

Middels visuele periodieke koolborstelcontroles bekijken we de staat van de koolborstels van uw machine en of deze aan vervanging toe zijn.

Een periodieke elektrische analyse kan defecte AC en DC motoren voorkomen en dus ook ongewenste stilstand. Daarvoor is preventieve reiniging en eventuele herimpregnatie nodig.

Onze Dynamische Motoranalyser staat ons toe een diagnose te stellen van de volledige aandrijftrein in operatie. We meten en berekenen elektrische en mechanische parameters als Cos Phi, harmonischen, snelheid, efficiëntie, energiekost, power supplies, koppels en meer.

In 1 beweging meten en smeren naar de juiste conditie. Dit doen we door onze smeerrondes m.b.v. onsinnovatief smeertoestel die ons met een kleurcode aangeeft wat de smeerconditie is. Automatischesmeersystemen komen we bij u installeren en in dienst nemen. Zelf de vervanging van de lege patronenkunnen we voor onze rekening nemen.

De conditie van uw tandwielkast meten door een monster te nemen van de olie uit de afvoer en deze teonderzoeken naar metaaldeeltjes, sporen van verontreiniging, vocht en oxidatie.

1980
1983
1986
1989

Laat het onderhoud van uw machinepark over aan The Rotating Company

We kunnen u van dienst zijn bij de opzet, opvolging en uitvoering van uw preventief onderhoudssysteem. Indien gewenst combineren we dat met periodieke controles van uw machinepark of installatie. Indien nodig starten we in dat geval met een eenmalige volledige of gedeeltelijke inventarisatie van al uw machines en zorgen we voor een duidelijk zichtbare codering. De verzamelde gegevens worden aan de hand daarvan geordend en opgeslagen in een database.

Voordelen van preventief onderhoud

Enkele voordelen van preventief onderhoud zijn:

 1. Kostenbesparing: Door regelmatig onderhoud uit te voeren kunnen organisaties kostbare stilstand en reparaties voorkomen.
 2. Verbeterde uptime van apparatuur: Preventief onderhoud kan uitval van apparatuur helpen voorkomen, waardoor de uptime wordt gemaximaliseerd.
 3. Verhoogde veiligheid: Regelmatig onderhoud kan helpen bij het identificeren en aanpakken van potentiële problemen voordat ze kritiek worden, waardoor het risico op uitval van apparatuur wordt verminderd en de veiligheid voor werknemers en klanten wordt verbeterd.
 4. Betere levensduur van de apparatuur: Preventief onderhoud kan de levensduur van apparatuur helpen verlengen door potentiële problemen op te sporen en aan te pakken voordat ze aanzienlijke schade veroorzaken.
 5. Gepland onderhoud: Preventief onderhoud stelt organisaties in staat om onderhoudstaken vooraf te plannen, wat kan helpen om onderbrekingen te minimaliseren en de efficiëntie te maximaliseren.
 6. Kostenbeheersing: Preventief onderhoud kan op de lange termijn minder kostbaar zijn, omdat het organisaties in staat stelt het onderhoud vooraf te budgetteren en onverwachte en kostbare reparaties kan helpen voorkomen.
 7. Naleving: Sommige apparatuur en faciliteiten vereisen regelmatig onderhoud om te voldoen aan regelgeving en veiligheidsnormen, preventief onderhoud helpt organisaties om aan deze eisen te voldoen

Verschillen tussen voorspellend en preventief onderhoud.

Voorspellend onderhoud en preventief onderhoud zijn beide strategieën voor het onderhoud van apparatuur en machines, maar het zijn verschillende benaderingen met enkele belangrijke verschillen.

 1. Timing: Preventief onderhoud wordt gepland op regelmatige tijdstippen, ongeacht de huidige toestand van de apparatuur, terwijl voorspellend onderhoud gebaseerd is op de werkelijke toestand van de apparatuur, zoals bepaald door gegevens en analyses.
 2. Proactiviteit: Preventief onderhoud is een proactieve benadering die gericht is op het voorkomen van uitval van apparatuur door regelmatig onderhoudstaken uit te voeren. Aan de andere kant is predictief onderhoud meer proactief, omdat het gegevens en analyses gebruikt om te voorspellen wanneer onderhoud nodig zal zijn, waardoor organisaties potentiële problemen kunnen aanpakken voordat ze kritiek worden.
 3. Datagestuurd: Voorspellend onderhoud is datagedreven en vertrouwt op het verzamelen van gegevens van de apparatuur en het gebruik van analytics om het beste moment voor onderhoud te bepalen. Preventief onderhoud daarentegen is gebaseerd op vooraf bepaalde intervallen en schema’s.
 4. Onderhoudskosten: Preventief onderhoud kan minder kosteneffectief zijn omdat het wordt uitgevoerd ongeacht de huidige conditie van de apparatuur, terwijl Predictief onderhoud kosten kan besparen omdat het alleen wordt uitgevoerd wanneer het nodig is.
 5. Flexibiliteit: Voorspellend onderhoud is flexibeler omdat het naar behoefte kan worden aangepast op basis van de gegevens en analyses. Preventief onderhoud daarentegen volgt een vast schema, ongeacht de huidige toestand van de apparatuur.

De levensduur van uw machines optimaal benutten?

Schakel The Rotating Company in voor predictief onderhoud van uw machinepark.

CONTACTEER ONS

cta

Sollicitatie

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Normeringsdocument

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.